ZW BIP
Aktualności
Czwartek, 5 kwietnia 2018 r.
Change version
29.03.2018
29 marca w Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej miała miejsce ceremonia przekazania obowiązków komendanta Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej.

Podczas uroczystej zbiórki w Klubie Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej w obecności komendanta głównego Żandarmerii Wojskowej gen. bryg. Tomasza Połucha odchodzący płk Robert Pawlicki przekazał sztandar jednostki ppłk. Sławomirowi Niemirce – dotychczasowemu zastępcy komendanta Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim.

Komendant główny podziękował płk. Pawlickiemu za jedenaście lat wzorowej służby w strukturach Żandarmerii Wojskowej, podkreślając jego wkład w rozwój jednostki. W dowód uznania wyróżnił oficera tytułem honorowym „Zasłużony Żołnierz Rzeczypospoitej Polskiej” z odznaką w II stopniu.
Płk Pawlicki żegnając się z żołnierzami oraz pracownikami podziękował za lata współpracy podkreślając, że służba w Centrum była wspaniałym doświadczeniem.
- Każdy dzień przynosił nowe wyzwania. Które dzięki ogromnemu wysiłkowi kadry i pracowników przekuwaliśmy w sukcesy. Zaszczytem było z Wami współpracować – powiedział odchodzący komendant centrum.
Pułkownik Robert Pawlicki służbę w Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej rozpoczął w lipcu 2011 r. na stanowisku zastępcy komendanta, w listopadzie 2016 r. został wyznaczony na stanowisko komendanta. Wcześniej służył w Komendzie Głównej Żandarmerii Wojskowej oraz w Mazowieckim Oddziale Żandarmerii Wojskowej. W latach 2009-2010 był dowódcą zgrupowania w Polskim Kontyngencie Wojskowym w Islamskiej Republice Afganistanu. Służbę wojskową będzie kontynuował w Wojskowej Akademii Technicznej na stanowisku zastępcy Dziekana.
 

Tekst: Katarzyna Mrozkowiak-Ruba, zdjęcia: Natalia Trzeciak


sharp lynx
EGF
NATO MNMPBAT
MPCOE
NSPCOE
ŻW na facebooku
Klub Żandarmerii Wojskowej
Żandarmski Klub Motocyklowy