ZW BIP
Aktualności
Czwartek, 5 kwietnia 2018 r.
Change version
22.03.2018
Przedstawiciele Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej uczestniczyli w zorganizowanej przez Centrum Eksperckie Policji Wojskowych NATO konferencji dotyczącej wyzwań legislacyjnych w zwalczaniu cyberprzestępczości.

Bydgoska konferencja (20-22 marca br.) zgromadziła ekspertów z dziewiętnastu krajów, reprezentujący m.in. Prokuraturę Krajową, Europol – European Cybercime Centre, Dowództwo Sił Sojuszniczych ds. Operacji (Allied Command Operations – ACO), US Army Criminal Investigation Command, NATO Communications and Information Agency, Sojusznicze Dowództwo Sił Połączonych w Neapolu (JFC Naples), a także przedstawicieli policji wojskowych, centrów eksperckich NATO oraz prokuratorów wojskowych z całego Sojuszu. Konferencję zorganizowano przy współpracy i z udziałem ekspertów z Intytutu Kościuszki i pod medialnym patronatem „Polski Zbrojnej”.
Prezentacje, panele dyskusyjne i debaty obejmowały tematykę prawnych aspektów zwalczania cyberprzestępczości, pokaz technik i narzędzi do obrony przed cyberatakami, jak również aktywnej prewencji działań przestępczych. Omawiano wyzwania w zakresie współpracy podmiotów i agend rządowych z sektorem prywatnym, skuteczne sposoby wymiany informacji oraz metody standaryzacji aktów prawnych ułatwiających zwalczanie i penalizację cyberprzestępczości (np. ekstardycja podejrzanych). Debatowano nad potrzebami dostosowania lub zmiany przepisów prawnych, szczególnie w aspekcie zapewnienia efektywnej współpracy między państwami i likwidowania barier ograniczających możliwości zwalczania przestępczości cybernetycznej – przestępczości bez granic. 
Tematyka konferencji dotyczyła także działań Sojuszu podejmowanych po Szczycie NATO w Walii, gdzie potwierdzono pełne zastosowanie prawa międzynarodowego (w tym prawa konfliktów zbrojnych) do cyberprzestrzeni, a ponadto uznano, że na ataki cybernetyczne Sojusz może odpowiedzieć w trybie art. 5 Traktatu Waszyngtońskiego. Wskazywano na pilną potrzebę zakończenia prac nad sojuszniczą doktryną w zakresie operacji cybernetycznych (AJP-3.20 NATO Cyber Operations) jako wyznacznika standardyzacji i interoperacyjności działań poszczególnych państw Sojuszu.
 
Uczestnicy konferencji poparli ideę cyklicznego organizowania przez Centrum Eksperckie Policji Wojskowych NATO konferencji tematycznych związanych z zapobieganiem i zwalczniem cyberprzestępczości. Dyrektor Centrum płk dypl. Grzegorz Wasielewski, podsumowując trzydniową konferencję, wskazał na potrzebę identyfikacji możliwego sposobu i zakresu działania policji wojskowych NATO we wsparciu operacji cybernetycznych, ze szczególnym uwzględnieniem zwalczania cyberprzestępczości w środowisku militarnym. Kolejna konferencja w 2019 r. będzie poświęcona temu zagadnieniu.

por. dr Aleksandra Morzycka, oficer prasowy NATO MP COE


sharp lynx
EGF
NATO MNMPBAT
MPCOE
NSPCOE
ŻW na facebooku
Klub Żandarmerii Wojskowej
Żandarmski Klub Motocyklowy