ZW BIP
Aktualności
Czwartek, 5 kwietnia 2018 r.
Change version
10.06.2013
10 czerwca w Komendzie Głównej Żandarmerii Wojskowej gościł płk Alan Hester, attaché wojskowy przy Ambasadzie Stanów Zjednoczonych w Polsce.

Z amerykańskim oficerem, który kończy służbę na stanowisku attaché, spotkali się komendant główny ŻW gen. dyw. dr Mirosław Rozmus i kierownicza kadra Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej.
Pułkownikowi Alanowi Hesterowi towarzyszył płk Matthew Willis, który będzie pełnił obowiązki attaché wojskowego przy Ambasadzie Stanów Zjednoczonych. Gen. dyw. dr Mirosław Rozmus powitał i przedstawił kadrze KGŻW nowego attaché oraz wyraził nadzieję, że dalsza współpraca będzie równie satysfakcjonującą dla obydwu stron.
Ważnym elementem spotkania było podziękowanie płk. Alanowi Hesterowi za wieloletnią i owocną współpracę, podczas której priorytetem współpracy były polsko-amerykańskie przedsięwzięcia polegające na współdziałaniu w czasie realizacji zadań zabezpieczających wojska, wspólnych szkoleniach oraz wymianie doświadczeń - przede wszystkim tych wyniesionych z misji stabilizacyjnych w Iraku i Afganistanie.
Komendant główny ŻW gen. dyw. dr Mirosław Rozmus uhonorował attaché wojskowego przy Ambasadzie Stanów Zjednoczonych odznaką honorową „Medal Honorowy za Zasługi dla Żandarmerii Wojskowej”, która jest wyróżnieniem żandarmerii dla osób szczególnie zasłużonych dla tej formacji.

Komendant główny ŻW gen. dyw. dr Mirosław Rozmus i płk Matthew Willis uzgodnili, że - tak jak dotychczas - priorytetem współpracy będą przygotowania do realizacji wspólnych zadań oraz szkolenia żołnierzy Żandarmerii Wojskowej i Military Police US Army. Ponadto gen. dyw. dr Mirosław Rozmus przybliżył rolę i zadania nowo powstałego Centrum Eksperckiego Policji Wojskowej NATO, które jest międzynarodowym projektem Żandarmerii Wojskowej. Komendant zaznaczył, że Centrum ma potencjał, by stać się platformą do wymiany doświadczeń policji wojskowych całego świata.

Tekst i zdjęcia: Sylwia Guzowska


sharp lynx
EGF
NATO MNMPBAT
MPCOE
NSPCOE
ŻW na facebooku
Klub Żandarmerii Wojskowej
Żandarmski Klub Motocyklowy