ZW BIP
OŻW w Żaganiu
Czwartek, 5 kwietnia 2018 r.
Change version
Oddział Żandarmerii Wojskowej w Żaganiu został sformowany w 2001 roku. Nową jednostkę powołano w wyniku przeformowania istniejącego od 1990 roku w Żaganiu Wydziału ŻW.

Oddziałowi Żandarmerii Wojskowej w Żaganiu podlegają 2 Wydziały ŻW – we Wrocławiu i Wędrzynie oraz 5 zamiejscowych komórek – Placówek ŻW – w Bolesławcu, Kłodzku, Lesznie, Opolu i Sulechowie.

Swoim zasięgiem Oddział ŻW w Żaganiu wraz z podległymi jednostkami i komórkami obejmuje województwa: lubuskie, dolnośląskie i opolskie oraz część województwa wielkopolskiego (powiaty: gostyński, kępiński, kościański, krotoszyński, leszczyński, ostrowski, ostrzeszowski, rawicki i wolsztyński).

Na terenie obsługiwanym przez Oddział Żandarmerii usytuowanych jest 15 garnizonów i 2 ośrodki szkolenia poligonowego Wojsk Lądowych: OSPWL Żagań i OSPWL Wędrzyn oraz Ośrodek Szkolenia Piechoty Górskiej  „Jodła” w Dusznikach Zdroju. W ośrodkach szkolenia poligonowego rocznie odbywa się około 120 szkoleń, w czasie których ćwiczą dziesiątki tysięcy żołnierzy. Na terenie obsługiwanym przez OŻW stacjonują 52 jednostki i 49 instytucji wojskowych, w których pełni służbę kilkanaście tysięcy żołnierzy zawodowych.

Z uwagi na obecność na obsługiwanym terenie dwóch ośrodków szkolenia poligonowego Oddział ŻW w Żaganiu w sposób ciągły realizuje zadania dotyczące zabezpieczeń ćwiczeń o charakterze międzynarodowym.

W okresie swojego istnienia OŻW Żagań zabezpieczał np. „Strong Resolve” z udziałem wojsk m.in. z Finlandii, Belgii i Danii, „Gainful Sword” i „Polish Falcon” z udziałem wojsk holenderskich, „Immediate Response” i „Grey Heaven” z udziałem armii Stanów Zjednoczonych, „Prairie Eagle” i „Kozacki Step” z udziałem wojsk Wielkiej Brytanii. Ostatnim przykładem zabezpieczenia ćwiczenia o charakterze międzynarodowym jest zabezpieczenie ćwiczenia pk. "Black Eagle14".

W okresie od października do grudnia 2014 roku żołnierze z Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Żaganiu wspólne z żołnierzami Królewskiej Policji Wojskowej (Royal Military Police) zabezpieczali wspólne szkolenie poligonowe żołnierzy brytyjskich i żołnierzy 10 Brygady Kawalerii Pancernej pk. "Black Eagle-14"; w tym trwające 5 dni ćwiczenie taktyczne pk. "RYŚ-14", które obserwowali wiceprezes Rady Ministrów, minister obrony narodowej, Tomasz Siemoniak, dowódca generalny Rodzajów Sił Zbrojnych generał broni pilot Lech Majewski i ambasador Zjednoczonego Królestwa. W ćwiczeniu taktycznym wzięło udział ponad dwa tysiące dwustu żołnierzy, w tym blisko dziewięciuset reprezentantów wojsk brytyjskich.

Powyższe zabezpieczenie jest też przykładem bezpośredniej, praktycznej, wymiernej, a przy tym niełatwej współpracy z jednostkami policji wojskowej innych państw – współpracy, którą może się poszczycić niewiele jednostek Żandarmerii Wojskowej w Polsce.

Oddział ŻW w Żaganiu na co dzień utrzymuje ścisłą współpracę z Komendą Wojewódzką Policji w Gorzowie Wielkopolskim oraz podległą jej Komendą Miejską Policji w Zielonej Górze, jak również pozostałymi jednostkami policji podległymi KWP. Ponadto współpracuje z Lubuskim Oddziałem Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim, Izbą Celną we Wrocławiu, Ośrodkiem Tresury Psów Służbowych Straży Granicznej w Lubaniu Śląskim w zakresie wykorzystania psów służbowych do działań antynarkotykowych, Strażą Ochrony Kolei na terenie odpowiedzialności, ABW, CBŚ a także Ekspozyturą SKW w Czerwieńsku.

Oddział ŻW w Żaganiu prowadzi wieloletnią współpracę transgraniczną z niemiecką i czeską policją wojskową. Od 2001 roku corocznie przedstawiciele OŻW Żagań i policji wojskowych Niemiec i Czech w ramach współpracy transgranicznej przebywają na zaproszenie drugiej strony w delegacjach i na szkoleniach. Formacje wymieniają się doświadczeniami, poznają swoje zadania i zacieśniają współpracę.

Żagański Oddział ŻW na podstawie podpisanych porozumień współpracuje z 2 organizacjami pozarządowymi – Związkiem Żołnierzy Wojska Polskiego w Gorzowie Wielkopolskim oraz Stowarzyszeniem ZS Strzelec JS 3009 w Głubczycach.

Dodatkowo współpracuje z innymi partnerami społecznymi – m.in. z: Wojskowym Kołem Łowieckim nr 435 „BÓBR”' w Żaganiu, Stowarzyszeniem Byłych Żołnierzy 62 Kompanii Specjalnej „COMMANDO” w Bolesławcu,  jednostkami samorządu terytorialnego, ZHP, Fundacją DKMS Baza Dawców Komórek Macierzystych Polska, przedszkolami, szkołami podstawowymi, średnimi i uczelniami wyższymi.

Żołnierze Oddziału ŻW w Żaganiu uczestniczą w misjach zagranicznych w ramach ONZ, NATO i UE. Na przestrzeni ostatnich lat żołnierze żagańskiego Oddziału ŻW przebywali na misjach w Iraku, Afganistanie, Syrii, Libanie, Bośni, Pakistanie, Kosowie, Kongu i Czadzie.

Przy Oddziale Żandarmerii Wojskowej w Żaganiu i Wydziale Żandarmerii Wojskowej we Wrocławiu działają koła regionalne Stowarzyszenia Żandarmerii Wojskowej „Żandarm”. Skupiają one byłych żołnierzy zawodowych jednostki, którzy czynnie uczestniczą w życiu codziennym i uroczystościach Oddziału ŻW w Żaganiu.

Oddział Żandarmerii Wojskowej  w Żaganiu wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi tworzą ludzie – zgrany zespół żołnierzy i pracowników wojska, którego celem jest realizacja zadań postawionych przed formacją.

Żołnierze Oddziału ŻW w Żaganiu, którzy są profesjonalnie i sprawnie dowodzeni, wzorowo i z zaangażowaniem wykonują powierzone im zadania.

Dowodem zaangażowania w realizację czynności służbowych są liczne podziękowania kierowane na ręce komendanta Oddziału ŻW w Żaganiu przez dowódców jednostek wojskowych, policji i innych współpracujących służb oraz jednostek administracji publicznej, szkół itp.

Dodatkowym przykładem zaangażowania i profesjonalizmu są uzyskane tytuły i wyróżnienia żołnierzy Oddziału ŻW w Żaganiu – np. I miejsce żagańskiej drużyny w XXI Centralnych Zawodach Inspektorów Ruchu Drogowego Żandarmerii Wojskowej w 2013 roku. Najważniejsze ostatnio uzyskane tytuły to: „Najlepszy Wydział Dochodzeniowo-Śledczy w 2013 roku”, „Lider Profilaktyki 2014”, „Najlepszy Wydział Kryminalny w 2014 roku”.

Żołnierze Oddziału uzyskali szereg nagród i tytułów w rywalizacji sportowej. Oddział ŻW w Żaganiu był organizatorem wielu zawodów sportowych i techniczno-bojowych na szczeblu Żandarmerii Wojskowej. Ostatnio Oddział ŻW przeprowadził Mistrzostwa Żandarmerii Wojskowej w tenisie stołowym.

Należy także zaznaczyć, że żołnierze Oddziału ŻW w Żaganiu wielokrotnie wykazali się wzorową postawą obywatelską oraz zdecydowanym i skutecznym działaniem – również po godzinach służbowych – zatrzymując nietrzeźwych kierowców zagrażających bezpieczeństwu innych uczestników ruchu drogowego, udzielając pomocy poszkodowanym w wypadkach drogowych czy ratując osoby z pożaru.
 

 

sharp lynx
EGF
NATO MNMPBAT
MPCOE
NSPCOE
ŻW na facebooku
Klub Żandarmerii Wojskowej
Żandarmski Klub Motocyklowy