ZW BIP
Aktualności
Czwartek, 5 kwietnia 2018 r.
Change version
20.03.2018
Mińsk Mazowiecki kolejnym miastem, które udziela wsparcia żołnierzom posiadającym status weterana i weterana poszkodowanego.

Na wniosek złożony w kancelarii burmistrza Mińska Mazowieckiego przez starszego podoficera Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej st. chor. Piotra Głażewskiego, 12 lutego 2018 roku Rada Miasta podjęła Uchwałę nr XXXVIII.369.2018 zmieniającą uchwałę w sprawie zasad korzystania z miejskich obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

Głównym przesłaniem wprowadzenia tej uchwały jest troska o żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej wzmacniających fundamenty bezpieczeństwa na świecie oraz kształtowanie świadomości społeczeństwa lokalnego na płaszczyźnie wyzwań, jak również codziennego trudu i ofiarności, jakie niosą za sobą misje poza granicami państwa.
 
Na szczególną uwagę zasługuje fakt, iż dzięki tej przychylności ww. żołnierze uzyskają każdorazowo wsparcie w postaci zwolnienia z opłat lub ich części w przypadku korzystania z miejskich obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

W imieniu weteranów serdecznie dziękujemy i zachęcamy inne podmioty i władze miast do podejmowania tak szczytnych inicjatyw.   

st. chor. Piotr Głażewski


sharp lynx
EGF
NATO MNMPBAT
MPCOE
NSPCOE
ŻW na facebooku
Klub Żandarmerii Wojskowej
Żandarmski Klub Motocyklowy