ZW BIP
Historia sztandaru
Czwartek, 5 kwietnia 2018 r.
Change version

Historia sztandaru Batalionu Szkolnego Żandarmerii Centrum Wyszkolenia w Grudziądzu.

 

Sztandar jest symbolem sławy wojennej, tradycji oraz wierności, honoru i męstwa, których Ojczyzna wymaga od swych żołnierzy. Ten kto nie szanuje i nie ceni swej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku teraźniejszości ani nie ma prawo do przyszłości. Józef Piłsudski – 20 kwietnia 1922 r. – przemówienie w Wilnie.

 

9 lutego 1939 roku, a więc w roku wybuchu II wojny światowej, Prezydent RP nadał sztandar Batalionowi Szkolnemu Żandarmerii Centrum Wyszkolenia w Grudziądzu. Zanim sztandar został poświecony i wręczony, ewakuowano go na wschód na skutek działań wojennych, gdzie wraz z obsadą C,W,Żand. dostał się w ręce bolszewików. Załoga została zamordowana w 1940 roku w Katyniu, a sztandar zaginął bez śladu.

 

W 1976 r. Zarząd 106 Koła „Żandarm” Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Wielkiej Brytanii po zebraniu wiadomości o losach sztandaru, postanowił zebrawszy fundusze wykonać sztandar zgodnie z opisem pierwowzoru w rozkazie Ministra Spraw Wojskowych z dnia 9.2.1939 r.

 

W akcie przekazania sztandaru fundatorzy proszą swoich następców, bez względu na to kiedy to nastąpi, by na nie zapisanym ramieniu krzyża kawalerskiego umieścili datę powrotu sztandaru do niepodległej Ojczyzny.

 

Złote gwoździe w drzewce sztandaru wbili miedzy innymi:
- Prezydent RP dr Stanisław Ostrowski
- Ks bp Władysław Rubin
- Ks bp W. Firela
- Gen. dyw. Zygmunt Bohusz-Szyszko.

 

Sztandar był przechowywany w instytucie Sikorskiego w Londynie i pobierany na ważne uroczystości w których uczestniczył poczet sztandarowy.

 

Zgodnie z przesłaniem fundatorów sztandaru, sztandar wrócił do Ojczyzny w dniu 13 czerwca 1993 roku i w Ośrodku Szkolenia ŻW w Mińsku Mazowieckim przekazany na ręce ówczesnego Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej płk Alfonsa Kupisa.

30 listopada 2009 roku Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej gen. bryg. Marek Witczak przekazał sztandar dla Stowarzyszenia Żandarmerii Wojskowej „Żandarm”, które które zgodnie z wolą ostatniego Honorowego Prezesa Koła nr 106 „Żandarm” SPK w Wielkiej Brytanii płk dr Władysława Wierzbickiego i wolą członków Stowarzyszenia  kultywuje chlubne tradycje swojej poprzedniczki.

 

Sztandar z rąk gen. Witczaka, w obecności członków Stowarzyszenia odebrali prezes Zarządu płk w st. spocz. Jan Skośkiewicz w towarzystwie wiceprezesów: płk w st. spocz. dr Jana Sulińskiego i płk w st. spocz. Henryka Kowalczyka.

 

 

 

sharp lynx
EGF
NATO MNMPBAT
MPCOE
NSPCOE
ŻW na facebooku
Klub Żandarmerii Wojskowej
Żandarmski Klub Motocyklowy