ZW BIP
Koło regionalne w Warszawie
Czwartek, 5 kwietnia 2018 r.
Change version

KOŁO REGIONALNE
 Stowarzyszenia Żandarmerii Wojskowej „ŻANDARM”
przy Komendzie Głównej Żandarmerii Wojskowej.

Adres Stowarzyszenia i Koła Regionalnego Żandarmerii Wojskowej
do korespondencji:

ul. Ostroroga 35
01-163 Warszawa

tel. 0-22-6 857 185
kom. (prywatna) 0-501 435 722

adres e-mailowy: sto_zandarm@wp.pl
stozandarm@interia.pl
adres e-mailowy (prywatny): jskoskiewicz@interia.pl


Aktualne Koło Regionalne przy KGŻW powstało wiosną 2005 roku jako Stowarzyszenie Żandarmerii Wojskowej „Żandarm”. Kołem Regionalnym zostało na mocy zmiany niektórych zapisów w statucie Stowarzyszenia zatwierdzonych przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 03 kwietnia 2009 roku.


Zarząd Koła przy KGŻW jest jednocześnie Zarządem Stowarzyszenia.


W dniu 17 listopada 2005 r. na zebraniu założycielskim powołano Komitet Założycielski Stowarzyszenia w składzie:


- Smok Andrzej – prezes (komitetu założycielskiego);
- Gajewski Bogusław – wiceprezes;
- Kot Władysław – wiceprezes;
- Skośkiewicz Jan – sekretarz;
- Filipowicz Ryszard – członek;
- Kowalczyk Henryk – członek;
- Markowski Zygmunt – członek.


Członkowie założyciele jednogłośnie przyjęli statut i zaakceptowali nazwę Stowarzyszenia – „ŻANDARM”. Nazwa Stowarzyszenia „ŻANDARM” jest kontynuacją i kultywowaniem tradycji Oddziałowego Koła Stowarzyszenia Polskich Kombatantów nr 106 „ŻANDARM” w Londynie. Na przyjęcie i przejęcie tej nazwy przez nasze Stowarzyszenie wyraził zgodę żyjący wówczas honorowy prezes 106 Koła „Żandarm” płk dr Władysław Wierzbicki.


Po przyjęciu przez zebranych członków założycieli statutu złożono w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy niezbędne dokumenty w celu zarejestrowania Stowarzyszenia.


Organizacja nasza pod nazwą Stowarzyszenie Żandarmerii Wojskowej „Żandarm” została zarejestrowana 26 stycznia 2006 r. pod numerem KRS: 00002497787.
Siedzibą Stowarzyszenia jest Komenda Główna Żandarmerii Wojskowej.


Na pierwszym Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia w dniu 16 lutego 2006 roku, na dwuletnią kadencję, dokonano wyboru:


-  Zarządu Stowarzyszenia:


1. Prezes – Smok Andrzej;
2. Wiceprezes – Suliński Jan;
3. Wiceprezes – Żołnierczyk Tadeusz;
4. Sekretarz Generalny – Skośkiewicz Jan;
5. Skarbnik – Pietruczuk Jerzy;
6. Członek Zarządu – Markowski Zygmunt;
7. Członek Zarządu – Rochnowski Artur.

 

 

-  Komisji Rewizyjnej:


1. Przewodniczący – Łapaj Henryk;
2. Członek Komisji Rewizyjnej – Filipowicz Ryszard;
3. Członek Komisji Rewizyjnej – Kowalczyk Henryk.

 

 

Drugie Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Stowarzyszenia odbyło się 26 marca 2008 roku. Zebranie podsumowało dwuletni okres pracy Zarządu Stowarzyszenia, podziękowano za włożony wysiłek ustępującemu Zarządowi w organizację, nadanie charakteru i wytyczenie priorytetów dla Stowarzyszenia. Zebranie dokonało wyboru:


- Zarządu Stowarzyszenia:


1. Prezes – Skośkiewicz Jan;
2. Wiceprezes – Suliński Jan;
3. Wiceprezes – Kowalczyk Henryk;
4. Sekretarz Generalny – Żołnierczyk Tadeusz;
5. Skarbnik – Klajner Edward,
6. Członek Zarządu – Kot Władysław;
7. Członek Zarządu – Ludwiszewski Andrzej.


- Komisji Rewizyjnej:


1. Przewodniczący – Gawlak Marian;
2. Członek Komisji Rewizyjnej – Pietruczuk Jerzy;
3. Członek Komisji Rewizyjnej – Kucharczyk Stanisław.

 

 

Kolejne Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Stowarzyszenia odbyło się 14 kwietnia 2010 roku. Zebranie podsumowało dwuletni okres pracy Zarządu Stowarzyszenia, podziękowano za włożony wysiłek ustępującemu Zarządowi w organizację, nadanie charakteru i wytyczenie priorytetów dla Stowarzyszenia.


W związku ze zmianą niektórych zapisów w statucie Stowarzyszenia dokonano wyboru Zarządu i Komisji Rewizyjnej na czteroletnia kadencję.


Zebranie dokonało wyboru:


- Zarządu Stowarzyszenia:

1. Prezes – Skośkiewicz Jan;
2. Wiceprezes – Suliński Jan;
3. Wiceprezes – Bieda Mirosław
4. Sekretarz Generalny – Żołnierczyk Tadeusz;
5. Skarbnik – Klajner Edward,
6. Członek Zarządu – Kot Władysław;
7. Członek Zarządu – Kowalczyk Henryk

- Komisji Rewizyjnej:


1. Przewodniczący – Gajewski Bogusław;
2. Członek Komisji Rewizyjnej – Nogański Zdzisław
3. Członek Komisji Rewizyjnej – Piwnienko Wojciech

 

sharp lynx
EGF
NATO MNMPBAT
MPCOE
NSPCOE
ŻW na facebooku
Klub Żandarmerii Wojskowej
Żandarmski Klub Motocyklowy