ZW BIP
Koło regionalne w Żaganiu
Czwartek, 5 kwietnia 2018 r.
Change version

                                               KOŁO REGIONALNE

                 Stowarzyszenia Żandarmerii Wojskowej „ ŻANDARM”

            przy Lubuskim Oddziale Żandarmerii Wojskowej w Żaganiu

 

 

                                      Adres do korespondencji:

                                            ul. Żarska 17

                                           68-100 Żagań

 

 

Oficer dyżurny: 688 281, (68) 368 82 81, kom.: 724 940 335

Fax: 688 280, (68) 368 82 80

Tel. (prywatny): 607 542 071

Adres e-mailowy (prywatny):  jan.bilyk@o2.pl

 

W dniu 11.04.2006r. zebrani w garnizonie Świnoujście delegaci reprezentujący żołnierzy rezerwy jednostek ŻW z całej Polski podjęli decyzję o tworzeniu kół regionalnych Stowarzyszenia "ŻANDARM".

Konsekwencją tej decyzji było zwołanie przez Jana Biłyka w dniu 17.11.2006r. w Żaganiu zebrania założycielskiego Koła Regionalnego Stowarzyszenia "ŻANDARM", przy wsparciu ze strony pełniącego wówczas obowiązki komendanta Oddziału ŻW w Żaganiu

płk Krzysztofa DRZYMALIKA.

Na zebraniu 21 żołnierzy rezerwy ŻW złożyło deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia.

Członkowie Koła Regionalnego wybrali władze Koła:

 

                        - Prezes Koła - Jan BIŁYK

                        - Wiceprezes - Mariusz GENIUSZ

                        - Sekretarz - Jan SZWINDOWSKI

                        - Skarbnik - Piotr TYSIAK

                        - Członek zarządu - Jerzy GOMBRYCH

                        - Członek zarządu - Waldemar WESOŁOWSKI

 

       Po upływie kadencji w dniu 25.03.2010r. na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym wybrano zarząd Koła Regionalnego na kolejną kadencję:

 

                        - Prezes Koła - Jan BIŁYK

                        - Sekretarz - Mariusz GENIUSZ

                        - Skarbnik - Piotr TYSIAK

                        - Członek zarządu - Jan SZWINDOWSKI

                       

           W dniu 21.02.2014r. na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym wybrano zarząd Koła Regionalnego na kolejną III kadencję w składzie:

 

                         - Prezes Koła - Jan BIŁYK

                        - Sekretarz - Mariusz GENIUSZ

                        - Skarbnik - Piotr TYSIAK

                        - Członek zarządu - Stanisław MARCZYŃSKI

 

 

Siedzibą Koła Regionalnego "ŻANDARM" jest Lubuski Oddział Żandarmerii Wojskowej w Żaganiu.

 

 

 

 

 

 

 

 

sharp lynx
EGF
NATO MNMPBAT
MPCOE
NSPCOE
ŻW na facebooku
Klub Żandarmerii Wojskowej
Żandarmski Klub Motocyklowy