ZW BIP
Koło regionalne we Wrocławiu
Czwartek, 5 kwietnia 2018 r.
Change version

KOŁO REGIONALNE
Stowarzyszenia Żandarmerii Wojskowej „ŻANDARM”
przy Oddziale Żandarmerii Wojskowej
we Wrocławiu

Adres Koła Regionalnego Żandarmerii Wojskowej
do korespondencji:

ul. Hallera 36/38
50-984 Wrocław

tel. przez. ofic. dyżurnego OŻW: 0-71-765 34 25
tel. [prywatny: 0-71-398 39 70
kom. (prywatna) 0-506 553 820

adres e-mailowy (prywatny): janek_majewski@tlen.pl


17 maja 2006 roku z inicjatywy uczestnika spotkania w Świnoujściu Jana Majewskiego i wsparciu ze strony pełniącego wówczas obowiązki komendanta Oddziału Żandarmerii Wojskowej we Wrocławiu płk Zdzisława Krysiaka doszło do zebrania założycielskiego Koła Regionalnego przy OŻW we Wrocławiu.

W zebraniu uczestniczylo12 byłych żołnierzy zawodowych stanowiących trzon powstającego Koła oraz weteran – żandarm II RP 92-letni – por. w st.sp. Konstanty Rydlak.

 


Kierując się zapisami statutu Stowarzyszenia „Żandarm” wybrano Zarząd Koła Regionalnego:

- Prezes Koła – Jan Majewski;
- Sekretarz – Wacław Koczerga;
- Skarbnik – Adam Kulczyński.

Po dwuletniej kadencji w dniu 30 maja 2008 r. na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym wybrano Zarząd Koła Regionalnego na kolejną kadencję:

 


- Prezes Koła – Jan Majewski;
- Sekretarz – Ryszard Masztalerski;
- Skarbnik – Adam Kulczyński.

 

Obecnie Koło liczy 24 członków.

 

Opracował: Jan Majewski – prezes Koła Regionalnego Stowarzyszenia „Żandarm”

sharp lynx
EGF
NATO MNMPBAT
MPCOE
NSPCOE
ŻW na facebooku
Klub Żandarmerii Wojskowej
Żandarmski Klub Motocyklowy