ZW BIP
Koło regionalne w Szczecinie
Czwartek, 5 kwietnia 2018 r.
Change version

KOŁO REGIONALNE
Stowarzyszenia Żandarmerii Wojskowej "ŻANDARM"
przy Oddziale Żandarmerii Wojskowej w Szczecinie.

 

Adres do korespondencji:

ul. P. Skargi 34,
70-904 Szczecin

tel. (prywatny)   601 302 775
91/455 610 (sekretariat OŻW)

adres e-mailowy  (prywatny - sekretarz koła) maksymilian@op.pl

 

 


W dniu 16 maja 2006 roku z inicjatywy  kolegi Franciszka STRZELCZYKA, przy wsparciu Komendanta Oddziału zorganizowano i przeprowadzono  na terenie Oddziału ŻW w Szczecinie spotkanie  koleżeńskie emerytów i rencistów Żandarmerii Wojskowej. W toku zebrania, 16 byłych żołnierzy żandarmerii złożyło deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia i jednogłośnie podjęto uchwalę o utworzeniu Koła Regionalnego.
Zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia dokonano w głosowaniu tajnym wyboru Zarządu Koła,  i tak,  powołano:- Prezesa – kol. Franciszka STRZELCZYKA,
- Sekretarza – kol. Tomasza POLICZKIEWICZA,
- Skarbnika – kol. Wojciecha ZIEJEWSKIEGO.


W ciągu dotychczasowej działalności Koła zarówno przybywało jak i ubywało aktywnych członków. Obecnie Koło liczy  20 członków zwyczajnych i 1 członka honorowego.

 

W roku 2008 po dwuletniej kadencji, na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym wszyscy członkowie wysoko ocenili dotychczasową pracę prezesa i skarbnika Koła wybierając ponownie na piastowane stanowiska, na stanowisko sekretarza wybrano kol. Marka BOGUSZA.


Opracował: Marek Bogusz – Sekretarz Koła

 

sharp lynx
EGF
NATO MNMPBAT
MPCOE
NSPCOE
ŻW na facebooku
Klub Żandarmerii Wojskowej
Żandarmski Klub Motocyklowy