ZW BIP
Koło regionalne w Lublinie nr 2
Czwartek, 5 kwietnia 2018 r.
Change version

KOŁO REGIONALNE Nr 2
Stowarzyszenia Żandarmerii Wojskowej „ŻANDARM”
przy Oddziale Żandarmerii Wojskowej
w Lublinie

Adres Koła Regionalnego  Nr 2  Stowarzyszenia „Żandarm”
do korespondencji:

ul. Kraśnicka 2
20-718 Lublin

kom. (prywatna) 0-665 342 055

adres e-mailowy (prywatny): tskrzypik@um.lublin.pl22 stycznia 2009 r. w Oddziale Żandarmerii Wojskowej w Lublinie odbyło się spotkanie grupy inicjatywnej w sprawie powołania Koła Regionalnego Stowarzyszenia „Żandarm”. W spotkaniu uczestniczył komendant OŻW w Lublinie płk Adam Włodarczyk. Grupa inicjatywna w składzie:


- Tadeusz Skrzypik;
- Jan Grzesiak:
- Bolesław Kudłacz;
- Janusz Dąbrowski;
- Stefan Bagniuk;


podjęła decyzję o zwołaniu w dniu 12 lutego 2009 r. zebrania założycielskiego celem utworzenia Koła Regionalnego Stowarzyszenia Żandarmerii Wojskowej „Żandarm” przy OŻW w Lublinie. W zebraniu uczestniczyło 30 byłych żołnierzy zawodowych. 17 uczestników zebrania należało do Koła Nr 9 ZBŻZiOR w Lublinie.

W zebraniu wziął udział komendant OŻW w Lublinie płk Adam Włodarczyk.

Uczestnicy zebrania jednogłośnie podjęli uchwałę o powołaniu Koła Regionalnego Stowarzyszenia „Żandarm” z siedzibą w Lublinie. W związku z tym, że przy OŻW w Lublinie istnieje już Koło Regionalne Stowarzyszenia „Żandarm” z siedzibą w Przemyślu, Kołu Regionalnemu z siedzibą w Lublinie Zarząd Stowarzyszenia nadał Nr 2.

W oparciu o zapisy statutu Stowarzysznia w głosowaniu tajnym dokonano wyboru Zarządu Koła:


1. Prezes – Tadeusz Skrzypik;
2. Wiceprezes – Jan Grzesiak;
3. Sekretarz - Stanisław Nabożny;
4. Skarbnik – Marian Kołodziej.

sharp lynx
EGF
NATO MNMPBAT
MPCOE
NSPCOE
ŻW na facebooku
Klub Żandarmerii Wojskowej
Żandarmski Klub Motocyklowy