ZW BIP
Koło regionalne w Lublinie
Czwartek, 5 kwietnia 2018 r.
Change version

KOŁO  REGIONALNE nr 1
Stowarzyszenia  Żandarmerii Wojskowej  „ ŻANDARM „
przy Oddziale Żandarmerii Wojskowej w Lublinie.
(z siedzibą w Przemyślu)


Adres Koła Regionalnego  do korespondencji:
ul. Okrzei 3    37-700 Przemyśl

Tel. poprzez oficera dyż. Placówki ŻW w Przemyślu  - 171 854
Fax – 171 855
Tel. prywatny – 0 16 678 82 96
Kom. ( prywatna ) 0 720 010 360
                W dniu 15.05.2006 r. na wspólnym koleżeńskim zebraniu emerytów i rencistów Żandarmerii Wojskowej w Przemyślu, podjęto wspólną decyzję o utworzeniu Koła Stowarzyszenia Żandarmerii Wojskowej przy Oddziale Żandarmerii Wojskowej Lublinie z siedzibą w Przemyślu.


Ponieważ powstające Koło liczyło 5 członków, na zebraniu wybrano (zgodnie ze statutem Stowarzyszenia) jednoosobowy Zarząd Koła Stowarzyszenia Żandarmerii Wojskowej „Żandarm”. - prezes Koła – Jerzy KRAWIEL


 

Po dwuletniej kadencji, na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym nie dokonano zmiany Zarządu Koła. Wiosną 2009 r. przy OŻW w Lublinie powstało kolejne Koło Regionalne Stowarzyszenia które otrzymało Nr 2. Koło z siedzibą w Przemyślu otrzymało Nr 1.


Opracował: Jerzy Krawiel - prezes Koła Regionalnego nr 1 Stowarzyszenia „Żandarm” w Przemyślu.

sharp lynx
EGF
NATO MNMPBAT
MPCOE
NSPCOE
ŻW na facebooku
Klub Żandarmerii Wojskowej
Żandarmski Klub Motocyklowy