ZW BIP
Koło Regionalne w Krakowie
Czwartek, 5 kwietnia 2018 r.
Change version
Koło Regionalne Stowarzyszenia „Żandarm” w Krakowie


W oparciu o dostarczone dokumenty, w dniu 18.02.2009 r., zgodnie z zapisami §§ 41  i 60 pkt 3 Statutu Stowarzyszenia, Zarząd Stowarzyszenia zatwierdził uchwałę Koła Regionalnego w Krakowie o powołaniu o utworzeniu Koła Regionalnego Stowarzyszenia „Żandarm” z siedzibą przy OŻW   w Krakowie. Koło Regionalne Stowarzyszenia „Żandarm” przy Oddziale ŻW w Krakowie liczy 7 członków, a Kolega Kazimierz SIEŃKO wybrany został prezesem Koła. Koło Regionalne „Żandarm” w Krakowie liczy 17 członków.


Aktualny skład Zarządu Koła regionalnego:
Prezes Włodzimierz Baranowski - tel.  509 155 797
Sekretarz Kazimierz Sieńko - tel.  508 391 012

Skarbnik  Stanisław Wójcik

 

 

Adres Koła Regionalnego do korespondencji:

ul. Głowackiego 11
30-901 Kraków
tel. przez. ofic. dyżurnego OŻW: 261 134 061
adres e-mailowy (prywatny): wlodzimie1@wp.pl

 

sharp lynx
EGF
NATO MNMPBAT
MPCOE
NSPCOE
ŻW na facebooku
Klub Żandarmerii Wojskowej
Żandarmski Klub Motocyklowy