ZW BIP
Koło regionalne w Elblągu
Czwartek, 5 kwietnia 2018 r.
Change version
KOŁO REGIONALNE
Stowarzyszenia Żandarmerii Wojskowej „ ŻANDARM „
przy Oddziale Żandarmerii Wojskowej w Elblągu.
 
Adres do korespondencji:
82-300 Elbląg
ul. Królewiecka 130
tel. poprzez oficera dyżurnego Oddziału ŻW w Elblągu: (0-55) 230 3333
kom. (prywatna) 0 602 66 56 96
adres e-mailowy (prywatny)
miroslawburczak@vp.pl
 
W dniu 19.05.2006 r. z inicjatywy uczestnika zebrania w Świnoujściu Mirosława Burczaka zorganizowano na terenie Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Elblągu spotkanie koleżeńskie emerytów i rencistów Żandarmerii Wojskowej.

Spotkanie przerodziło się w zebranie założycielskie i pierwsze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Żandarmerii Wojskowej „ŻANDARM” .

Na zebraniu wybrano Zarząd Koła w składzie :
 
- prezes: Mirosław BURCZAK;
- sekretarz: Kazimierz MARUT;
- skarbnik: Mirosław ADAMSKI.
 
Na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym odbytym w dniu 5 marca 2010 roku wybrano nowych członków Zarządu Koła Regionalnego, którymi kieruje nadal „stary prezes” w składzie:
 
- prezes: Mirosław BURCZAK;
- sekretarz: Marek BONALSKI;
- skarbnik: Konstanty ROSA.
 
W aktualnej chwili koło liczy 12 członków: 9 z Elbląga i 3 z Braniewa. 
sharp lynx
EGF
NATO MNMPBAT
MPCOE
NSPCOE
ŻW na facebooku
Klub Żandarmerii Wojskowej
Żandarmski Klub Motocyklowy