ZW BIP
Koło regionalne w Bydgoszczy
Czwartek, 5 kwietnia 2018 r.
Change version

KOŁO REGIONALNE
STOWARZYSZENIA ŻANDARMERII WOJSKOWEJ
"ŻANDARM"


ul. Zygmunta Augusta 20A  85-915 Bydgoszcz

Tel. 609 449 307

adres e-mailowy: tpjunior1@wp.pl

 

 

 

Koło Regionalne Stowarzyszenia Żandarmerii Wojskowej "Żandarm" w Bydgoszczy powstało na mocy uchwały zebrania w dniu 25.05.2006 r.

Tego dnia odbyło się pierwsze założycielskie zebranie w którym 12 żołnierzy rezerwy ŻW złożyło deklaracje przystąpienia do Stowarzyszenia.
W zebraniu tym uczestniczył komendant miejscowego Oddziału ŻW płk Tomasz PIOTROWSKI.
Wybrano po raz pierwszy władze Koła  w osobach:

   • Roman GIBASZEK – prezes;
   • Czesław PLUSKOTA – sekretarz;
   • Wiesław KOWALSKI – skarbnik.

Siedzibą  Koła Stowarzyszenia jest Oddział ŻW.

W dniu 21.11.2007 r. na zebraniu  R. GIBASZEK złożył rezygnację z funkcji prezesa , a w to miejsce wybrano Cz. PLUSKOTĘ- dotychczasowego sekretarza.

 

Pierwsze zebranie sprawozdawczo-wyborcze w historii tego Koła odbyło się w dniu 14.05.2008 r. Uczestniczyli w nim zaproszeni goście: komendant  Oddziału ŻW - płk P. CIESZYŃSKI, wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia - płk rez. H. KOWALCZYK oraz  91-letni żandarm II RP – Mieczysław STASZAK. Ustępujący zarząd przedstawił sprawozdanie ze swej działalności, a zebranie dokonało jego oceny.

 

Aktualnie władze Koła stanowią:

   • prezes            -  Tomasz PIOTROWSKI;
   •            wiceprezes     - Adam SZAFRAŃSKI;
   • sekretarz        -   Czesław PLUSKOTA;
   • skarbnik          -    Dariusz ŚNIADOWSKI.

Koło Regionalne w swojej działalności kieruje się celami zawartymi w Statucie Stowarzyszenia. Realizuje własny plan pracy, wynikający z potrzeby środowiska i regionu. Podejmowane są  inicjatywy  o charakterze upowszechniania wiedzy o Żandarmerii Wojskowej i popularyzacji działalności tej instytucji, m. innymi poprzez organizowanie konkursów w szkołach. Współuczestniczy w organizacji wielu przedsięwzięć na szczeblu Oddziału ŻW. Podejmowane są też działania na rzecz integracji środowiska żołnierzy ŻW.

 

Na dzień 25.03.2016 r. Koło liczy 36 członków, w tym dwóch członków honorowych - proboszcza kościoła pw. Bożego Ciała ks. kan. Ryszarda PRUCZKOWSKIEGO oraz komendanta Oddziału ŻW w Bydgoszczy płk Pawła CIESZYŃSKIEGO.

 

Złotą Odznaką Honorową Stowarzyszenia wyróżnionych zostało 6 kolegów, a Srebrną Odznakę posiada 14 członków Koła. Ponadto 5 kolegów otrzymało brązowe krzyże LOK.

 

sharp lynx
EGF
NATO MNMPBAT
MPCOE
NSPCOE
ŻW na facebooku
Klub Żandarmerii Wojskowej
Żandarmski Klub Motocyklowy