ZW BIP
O Centrum
Czwartek, 5 kwietnia 2018 r.
Change version

CENTRUM SZKOLENIA ŻANDARMERII WOJSKOWEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM

 

Żandarmeria Wojskowa to nie tylko patrolowanie oraz przedsięwzięcia typowo prewencyjne i kryminalistyczne, choć jest to działalność najbardziej spektakularna. Współczesny żandarm to wysokiej klasy profesjonalista w zakresie pracy prewencyjnej, dochodzeniowo-śledczej i rozpoznawczej, gotowy do realizacji zadań na terenie kraju, jak również (i to coraz częściej) poza jego granicami w ramach misji pokojowych. Trzeba go do tego odpowiednio przygotować. Po to, aby sprostać temu zadaniu w 2007 roku w Mińsku Mazowieckim utworzono Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej. W ten sposób formacja nawiązała do swoich chlubnych tradycji.

W dwudziestoleciu międzywojennym kształceniem żandarmskich kadr zajmowało się Centrum Wyszkolenia Żandarmerii w Grudziądzu. Szkoła uznawana była powszechnie za niezwykle elitarną. Jej główną częścią składową był batalion szkolny, który przeprowadzał dziewięciomiesięczne kursy. Grudziądzkie Centrum szkoliło także na tzw. kursach aplikacyjnych kadrę oficerską i podoficerską żandarmerii. Zajmowało się również szkoleniem żołnierzy rezerwy oraz policjantów. Poza kształceniem kadra CWŻ wykonywała ekspertyzy laboratoryjne z zakresu kryminalistyki dla całego Wojska Polskiego. Przy Centrum utworzono dział wydawniczy, który opracowywał podręczniki i skrypty, a nawet kodeksy karne. Po 17 września niemal cała kadra CWŻ wraz z jego komendantem, ppłk. Stanisławem Sitkiem dostała się do niewoli radzieckiej. Większość zginęła w Katyniu i Miednoje.

 

Zgodnie z Decyzją Nr 196/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 czerwca 2015 roku Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej przejęło tradycje Szkoły Żandarmerii (1918-1922), Centralnej Szkoły Żandarmerii (1922- 1927), Dywizjonu Szkolnego Żandarmerii w Grudziądzu (1927-1930), Centrum Wyszkolenia Żandarmerii w Grudziądzu (1930-1939) oraz otrzymało imię płk. Stanisława Sitka, ostatniego komendanta Centrum Wyszkolenia Żandarmerii.

 

 

Decyzją Nr 286/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 lipca 2015 roku ustanowine zostało Święto Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej im. płk. Stanisława Sitka w dniu 16 października. Data 16 października nawiązuje bezpośrednio do daty wydania przez Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej rozkazu organizacyjnego o sformowaniu Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej (16 października 2007 r.), dokumentu wykonawczego zarządzenia Ministra Obrony Narodowej o utworzeniu Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej.

Odznaka Pamiatkowa Centrum Skolenia Żandarmerii Wojskowej


Po blisko półwiecznej nieobecności w 1990 roku odrodziła się żandarmeria. Do roku 1994 dominująca część jej działalności edukacyjnej odbywała się w Ośrodku Szkolenia Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim.

 

 

W wyniku restrukturyzacji szkolnictwa wojskowego Ośrodek został rozformowany. Jego zadania przejęło Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych i Logistyki w Poznaniu. Po latach historia zatoczyła koło – żandarmska edukacja wróciła do Mińska.

 

Zakres aktualnego działania Centrum szkolenia ŻW obejmuje realizację zadań szkoleniowych i doskonalenia zawodowego żołnierzy zawodowych jednostek organizacyjnych ŻW, a w szczególności:

 

 

ORGANIZOWANIE KURSÓW DLA:

 • oficerów i podoficerów / szeregowych zawodowych
    - przygotowujących się do objęcia pierwszych stanowisk służbowych
    - podwyższających kwalifikacje zawodowe
    - przygotowujących do misji zagranicznych 
    - oraz do obsadzenia stanowisk w strukturach międzynarodowych
 • instruktorsko-metodycznych

OPRACOWYWANIE  PROGRAMÓW SZKOLENIA, INSTRUKCJI I PORADNIKÓW

 

Na strukturę Centrum składa się jego Komenda, Sekcja Wychowawcza której podlega również Klub ŻW, Wydział Organizacyjny, Sekcja Badań i Metodyki Nauczania. Od 2013r. struktury Centrum zostały rozszerzone o Archiwum, obejmujące swoją działalnością całą Żandarmerię. Jednak jego trzon to przede wszystkim Wydział Dydaktyczny, w którym znajdują się:

 • Cykl techniki i taktyki kryminalistycznej
 • Cykl szkolenia prewencji
 • Cykl szkolenia prawa
 • Cykl szkolenia kryminalnego
 • Cykl taktyki i techniki interwencji
 • Cykl szkolenia komunikacji społecznej  i informatyki
 • Cykl szkolenia ogólnowojskowego
 • Cykl szkolenia administracyjno-logistycznego
 • Cykl wychowania fizycznego
 • Studium języków obcych
 • Sekcja planowania i zabezpieczenia

W ramach popularyzacji polityki obronnej i kształtowania postaw patriotycznych, a przede wszystkim promowania wizerunku żandarmerii Centrum współpracuje z Kołem Stowarzyszenia „Żandarm” działającym przy Oddziale Specjalnym ŻW w Mińsku Mazowieckim.

 

Ważnym elementem lokalnej oferty kulturalno-oświatowej jest działający w strukturach Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej Klub Żandarmerii Wojskowej, który swoją ofertą programową przyciąga zarówno dzieci, młodzież, jak i dorosłych, a także wszystkich sympatyków wojska i kultury. W Klubie działa także biblioteka wyposażona w księgozbiór szkoleniowy, popularno-naukowy i beletrystykę.

 

 

 

sharp lynx
EGF
NATO MNMPBAT
MPCOE
NSPCOE
ŻW na facebooku
Klub Żandarmerii Wojskowej
Żandarmski Klub Motocyklowy