ZW BIP
OSŻW w Mińsku Mazowieckim
Czwartek, 5 kwietnia 2018 r.
Change version

Inauguracja stacjonowania Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim odbyła się 25 stycznia 2005 roku. Doskonałe wyniki służbowe nowo sformowanej jednostki sprawiły, że już wkrótce, 10 czerwca, jednostce wręczono sztandar. Dwa lata później, 15 sierpnia 2007 roku, w dniu Wojska Polskiego miński OSŻW został wyróżniony przez Prezydenta RP flagą Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Powstanie Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim związane było z przystosowaniem żandarmerii do zadań związanych z transformacją Sił Zbrojnych RP, a także systemem reagowania kryzysowego na zagrożenia wynikające przede wszystkim z aktywności międzynarodowych terrorystów. Decyzja o zorganizowaniu tego typu jednostki wynikała także z konieczności posiadania pododdziałów operacyjnych przygotowanych i wyszkolonych zgodnie ze standardami międzynarodowymi oraz zdolnych do realizacji zadań policyjnych w misjach pokojowych, stabilizacyjnych oraz humanitarnych NATO, ONZ i UE.  

 

OSŻW w Mińsku Mazowieckim przygotowany jest do działań o charakterze manewrowym. Głównie jest to wsparcie policyjne dla jednostek Sił Zbrojnych RP biorących udział w misjach, wspieranie oddziałów i pododdziałów SZRP oraz sił MSW, które działają przeciw terroryzmowi, ochraniają obiekty, zapobiegają klęskom żywiołowym i likwidują ich skutki. Ważna rolą jest też zapewnienie, w ramach państwa-gospodarza (Host Nation Support), zabezpieczenia policyjnego wojsk sojuszniczych, które przebywają na terytorium RP.

 

Oddział jest w pełni uzawodowioną jednostką, dlatego przy naborze brane są przede wszystkim nieprzeciętne umiejętności kandydatów. Także bieżące szkolenie ukierunkowane jest na uzyskanie pełnej profesjonalizacji. W szkoleniach specjalistycznych miński OSŻW korzysta z pomocy najwyższej klasy instruktorów policyjnych i byłych żołnierzy jednostki „Grom”.

 

Współpraca międzynarodowa Oddziału to nie tylko wspólne szkolenia i kursy, w jakich ze swoimi zagranicznymi partnerami uczestniczą specżandarmi z Mińska Mazowieckiego, ale przede wszystkim praktyczne współdziałanie z sojuszniczymi wojskami na misjach zagranicznych.

 

Zgodnie z Decyzją Nr 65/MON z dnia 5 marca 2015 roku Oddział Specjalny Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim otrzymał imię gen. bryg. Jana Tomasza Gorzechowskiego – „Jura”. 13 kwietnia 2015 roku Minister Obrony Narodowej (Decyzja Nr 127/MON) wyznaczył na święto jednostki dzień 24 kwietnia.

sharp lynx
EGF
NATO MNMPBAT
MPCOE
NSPCOE
ŻW na facebooku
Klub Żandarmerii Wojskowej
Żandarmski Klub Motocyklowy