ZW BIP
Kontakt
Czwartek, 5 kwietnia 2018 r.
Change version
KOMENDA GŁÓWNA ŻANDARMERII WOJSKOWEJ
ul. Jana Ostroroga 35
01-163 Warszawa
Sekretariat Komendanta Głównego ŻW tel. 261 857 110

Dyżurna Służba Operacyjna tel.
261 857 300

STARSZY PODOFICER KGŻW
tel.  261 857 143, 724 940 226

NABÓR DO ŻANDARMERII WOJSKOWEJ
Oddział Kadr
tel.  261 857 230,  261 857 316, 261 857 225

TELEFON ZAUFANIA ŻANDARMERII WOJSKOWEJ
261 857 322

ODDZIAŁ OŚWIADCZEŃ MAJĄTKOWYCH

 

tel. 261 857 312
tel.
261 857 270
tel.
261 857 360
tel.
261 857 273
tel.
261 857 335
fax
261 857 235

sharp lynx
EGF
NATO MNMPBAT
MPCOE
NSPCOE
ŻW na facebooku
Klub Żandarmerii Wojskowej
Żandarmski Klub Motocyklowy