ZW BIP
O Oddziale
Czwartek, 5 kwietnia 2018 r.
Change version

ODDZIAŁ ŻANDARMERII WOJSKOWEJ W SZCZECINIE

 

Oddział Żandarmerii Wojskowej w Szczecinie istnieje od 1 września 1990 roku, co oznacza, że powołany został wraz z całą, odrodzoną po ponad 40 latach, formacją. W 2002 roku prezydent RP za szczególne osiągnięcia nadał Oddziałowi Znak Honorowy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Również w 2009 roku Oddział Żandarmerii Wojskowej w Szczecinie otrzymał  z rak Ministra Obrony Narodowej Znak Honorowy Sił Zbrojnych RP, za szczególne osiągnięcia podczas wykonywania zadań służbowych w 2008 roku, w tym profesjonalne działanie na miejscu katastrofy samolotu wojskowego CASA.

 

Na obszarze obsługiwanym przez OŻW w Szczecinie znajdują się największe tereny poligonowe w kraju: Wicko Morskie, Drawsko Pomorskie oraz Nadarzyce. Na terenie odpowiedzialności Oddziału stacjonują jednostki Marynarki Wojennej, Sił Powietrznych, Wojsk Lądowych, jak również znajduje się Sztab Wielonarodowego Korpusu Północ-Wschód. Stąd specyfika Oddziału, polegająca głównie na zabezpieczeniu ćwiczeń i przegrupowań wojsk własnych i sojuszniczych. Z jak intensywną służbą mają do czynienia szczecińscy żandarmi, niech będą przykładem pierwsze w historii ćwiczenia wojsk NATO pk. „Baltic Cooperation” w 1996 r. oraz również pierwsze od wielu lat ćwiczenia taktyczne z komponentami wszystkich resortów Sił Zbrojnych RP pk. „Anakonda” w 2006 roku. Na stałe wpisane są też w kalendarz Oddziału zabezpieczenia ćwiczeń i przegrupowania wojsk brytyjskich, niemieckich, holenderskich, amerykańskich, włoskich i duńskich na CSWL Drawsko Pomorskie.

Oddział aktywnie współpracuje z innymi służbami mundurowymi, takimi jak szczecińska Policja, Straż Pożarna, Straż Ochrony Kolei, Straż Graniczna czy Straż Miejska. Szczególnie intensywna współpraca z Policją zaowocowała szeregiem wspólnych ćwiczeń – m.in. wspólnie z samodzielnymi pododdziałami antyterrorystycznymi Policji szczecińscy żandarmi doskonalą umiejętności w szkoleniach dotyczących działania w sytuacji kryzysowej.

Od października 1995 roku Oddział systematycznie współpracuje z niemieckim 801 Batalionem Fieldjager w Neubrandenburgu, z którym uczestniczy w zabezpieczeniach przegrupowań i ćwiczeń wojsk sojuszniczych z terenu Niemiec na obszar RP. Obie jednostki wymieniają doświadczenia, uczestniczą we wspólnych szkoleniach i działają w ramach współpracy przygranicznej.

Żandarmi z OŻW w Szczecinie oraz podległych jednostek uczestniczą z misjach: w Libanie (UNIFIL), Syrii (UNDOF), Iraku (MND C-S), Afganistanie (ISAF), Bośni i Hercegowinie (EUFOR) i Kosowie (KFOR).

Szczecińscy żandarmi aktywnie działają na rzecz społeczności lokalnej. M.in. żołnierze Placówki Żandarmerii Wojskowej w Trzebiatowie rokrocznie uczestniczą w akcji „Bezpieczna Woda” – programie edukacyjnym z zakresu bezpieczeństwa publicznego, adresowanym głównie do turystów wypoczywających nad Bałtykiem.

Również Oddział cyklicznie współorganizuje akcje ze szkołami gimnazjalnymi, placówkami wychowawczymi, Policją, Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego, Polskim Związkiem Motorowym, takie jak: Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, oraz „Turniej Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego” dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, których głównym celem było popularyzowanie wśród młodzieży szkolnej znajomości przepisów prawa o ruchu drogowym i wiedzy motoryzacyjnej.

 

Od kwietnia 2006 roku przy Oddziale ŻW w Szczecinie działa Koło Regionalne Stowarzyszenia ŻW „Żandarm”, którego celem jest integrowanie środowisk żołnierzy rezerwy, promowanie bieżącej działalności formacji oraz kultywowanie tradycji pokoleń żandarmów.

sharp lynx
EGF
NATO MNMPBAT
MPCOE
NSPCOE
ŻW na facebooku
Klub Żandarmerii Wojskowej
Żandarmski Klub Motocyklowy