ZW BIP
ODDZIAŁ ŻW W KRAKOWIE
Czwartek, 5 kwietnia 2018 r.
Change version

W zachodniej Małopolsce pierwszą władzą bezpieczeństwa utworzoną 5 listopada 1918 roku w Krakowie było Dowództwo Straży Bezpieczeństwa. 7 grudnia w miejsce dotychczasowej Straży powstało Dowództwo Żandarmerii przy Okręgu Generalnym w Krakowie. W 1938 roku rozlokowano formacje żandarmerii. Na terenie obecnych województw małopolskiego i śląskiego stacjonował od tego czasu 5 Dywizjon Żandarmerii z siedzibą dowództwa w Krakowie. Po II wojnie światowej formacja przestała istnieć. Odrodziła się w 1990 roku, a wraz nią Oddział Żandarmerii Wojskowej w Krakowie.

Kraków i jego okolice to jedne z najpopularniejszych miejsc na mapie turystycznej kraju. W Małopolsce i na Śląsku występuje m.in. szereg miejsc kultu maryjnego i obiektów martyrologii. Znajduje się też wiele jednostek, w tym te o znaczeniu strategicznym. Z tego powodu region odwiedzany jest często przez zagraniczne delegacje wojskowe. Stąd szczególne zadania, jakie spoczywają na krakowskiej jednostce. Do najbardziej znaczących zabezpieczeń w wykonaniu OŻW Kraków należały zabezpieczenia: pielgrzymek papieży Jana Pawła II oraz Benedykta XVI, posiedzenia wyjazdowego komitetu wojskowego NATO – MC Tour w 2006 roku, Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach, Międzynarodowego Festiwalu Orkiestr Wojskowych i wielu innych uroczystości państwowych oraz religijno-patriotycznych. Wyjątkowa forma zabezpieczenia towarzyszy delegacjom tzw. zwiększonego ryzyka, np. Izraela czy USA.


Małopolska żandarmeria na co dzień intensywnie współdziała z innymi służbami mundurowymi na rzecz bezpieczeństwa publicznego. Współpraca ta jest szczególnie widoczna w przypadku Policji, ale dotyczy także Izby Celnej i Straży Ochrony Kolei. Dobry kontakt z tymi instytucjami polega na wymianie informacji i wspólnych szkoleniach.


Przez obszar województwa małopolskiego i śląskiego przebiega granica państwowa ze Słowacją i Czechami. Oddział ŻW w Krakowie w ramach współpracy przygranicznej współpracuje zatem z oddziałem słowackiej policji wojskowej (Vojenska Policja) z Bańskiej Bystrzycy.


Żandarmi z krakowskiego Oddziału ŻW i podległych jednostek biorą czynny udział we wszystkich misjach pokojowych i stabilizacyjnych. Obecni byli i są na Wzgórzach Golan, w Syrii, Bośni, Kosowie, Iraku, Afganistanie oraz w kwaterze NATO.

 

Żandarmi z Krakowa aktywnie działają na rzecz społeczności lokalnej. Organizują Dni Otwarych Koszar, współpracują ze środowiskami kombatanckimi, angażują się w patriotyczne wychowanie dzieci i młodzieży, m.in. poprzez wizyty w szkołach i przedszkolach. Jednym z takich przykładów działalności edukacyjnej Oddziału było zorganizowanie wystawy dokumentującej historię przedwojennej krakowskiej żandarmerii.

Na terenie obsługiwanym przez Oddział prężnie rozwija się życie żandarmów w rezerwie. Ich środowisko integruje się w Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych.

sharp lynx
EGF
NATO MNMPBAT
MPCOE
NSPCOE
ŻW na facebooku
Klub Żandarmerii Wojskowej
Żandarmski Klub Motocyklowy