ZW BIP
O Oddziale
Czwartek, 5 kwietnia 2018 r.
Change version

ODDZIAŁ ŻANDARMERII WOJSKOWEJ W ELBLĄGU

 

Oddział Żandarmerii Wojskowej w Elblągu jest najmłodszą jednostką terenową ŻW. Pamiętać jednak należy, że elbląski OŻW kontynuuje bezpośrednio tradycje najpierw Wydziału, a później Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Olsztynie. Zamysł utworzenia Wydziału ŻW w Olsztynie pojawił się w kwietniu 1990 roku. Z uwagi na duże obciążenie służbą oraz dość nietypową specyfiką nadgranicznego obszaru działania zaistniała konieczność przeorganizowania Wydziału w Oddział, co stało się w grudniu 1993 roku. W roku 2001 zmieniono nazwę jednostki na Oddział ŻW w Elblągu z siedzibą w Olsztynie, co podyktowane było planami o zmianie miejsca dyslokacji formacji. Ostatecznie jesienią 2002 roku Oddział ŻW został przeniesiony do Elbląga. Powyższe zmiany nie spowodowały dezorganizacji jednostki. Przeciwnie – doskonałe wyniki pracy przyczyniły się do nadania jej w 2005 roku Znaku Honorowego Sił Zbrojnych RP. 


Na terenie odpowiedzialności Oddziału znajduje się Ośrodek Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Bemowie Piskim, na terenie którego elbląscy żandarmi zabezpieczają ćwiczenia wojsk własnych i sojuszniczych. Do stałych zamierzeń w kalendarzu przedsięwzięć jednostki wpisało się zabezpieczenie uroczystości obchodów rocznicy bitwy pod Grunwaldem.

Oddział aktywnie współpracuje z innymi służbami mundurowymi, zwłaszcza z Policją. Żandarmi nie tylko współdziałają w akcjach prewencyjnych, ale również wspólnie szkolą się z zakresu bezpieczeństwa publicznego, współpracy w sytuacjach kryzysowych, czy z zwalczania korupcji.

Oddział prowadzi ścisłą współprace z zaprzyjaźnionymi szkołami: Zespołem Szkół Techniczno-Informatycznych w Elblągu, Gimnazjum nr 9 w Elblągu oraz szkołami podstawowymi nr 1 i nr 12 w Elblągu. Uczniowie tych szkół wielokrotnie uczestniczą w uroczystościach wojskowych oraz w dniach otwartych koszar. Innym przykładem współpracy są serie zajęć dla najmłodszych, w których propaguje się przestrzeganie zasad ruchu drogowego w ramach akcji „Bezpieczne ferie”.

Od maja 2006 roku przy Oddziale ŻW w Elblągu działa Koło Stowarzyszenia ŻW „Żandarm”, którego celem jest integrowanie środowisk żołnierzy rezerwy, promowanie bieżącej działalności formacji oraz kultywowanie tradycji pokoleń żandarmów.

 

 

sharp lynx
EGF
NATO MNMPBAT
MPCOE
NSPCOE
ŻW na facebooku
Klub Żandarmerii Wojskowej
Żandarmski Klub Motocyklowy