ZW BIP
ODDZIAŁ ŻW W BYDGOSZCZY
Czwartek, 5 kwietnia 2018 r.
Change version

Żandarmeria związana była z ziemią bydgoską od początku niepodległej Polski. Zaczęto ją tworzyć na Pomorzu i Kujawach zaraz po objęciu tego terenu przez wojska gen. Hallera. Już 5 lutego 1919 roku przy Okręgu Generalnym Pomorze powołano Dowództwo Żandarmerii Wojskowej z siedzibą w Inowrocławiu, a następnie w Grudziądzu. Gdy w wyniku restrukturyzacji w 1920 roku siły Żandarmerii podzielono na dywizjony, na terenie działania dzisiejszego Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Bydgoszczy znalazło się część jednostek organizacyjnych 7 dywizjonu, którego dowództwo mieściło się w Poznaniu oraz 8 dywizjonu – z dowództwem w Grudziądzu. Były to plutony żandarmerii w garnizonach: Inowrocław, Bydgoszcz, Toruń i Grudziądz. W tradycję, jaką dziedziczy Oddział Żandarmerii Wojskowej w Bydgoszczy, chlubnie wpisuje się Centrum Wyszkolenia Żandarmerii w Grudziądzu. Powołane zostało 28 października 1920 roku jako Szkoła Żandarmerii i znalazło się w bezpośredniej podległości Dowództwa Żandarmerii Wojskowej w Grudziądzu. Ta kuźnia kadr żandarmerii II RP przemianowana została w Centralną Szkołę Żandarmerii Wojskowej, a następnie w Dywizjon Szkolny Żandarmerii (1927 r.) i Centrum Wyszkolenia Żandarmerii. Ostatnim komendantem Centrum był ppłk Stanisław Sitek. 17 września 1939 kadra CWŻ dostała się do niewoli radzieckiej. Niemal wszyscy zginęli w Katyniu oraz Miednoje. Także ostatni komendant Centrum, ppłk Stanisław Sitek znajduje się ma liście katyńskiej. W czasie wojny jednostki pomorskiej żandarmerii z bydgoskiego okręgu były przenoszone i łączone z innymi wszędzie tam, gdzie Siły Zbrojne RP walczyły z hitlerowskim najeźdźcą. Dopiero w 1990 roku odtworzono Żandarmerię Wojskową jako samodzielną formację w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej. 15 czerwca 1990 roku powołana została Komenda Żandarmerii Wojskowej Pomorskiego Okręgu Wojskowego. Powstał wówczas także Oddział Żandarmerii Wojskowej z siedzibą w Bydgoszczy.


Oddział Żandarmerii Wojskowej Bydgoszcz – podobnie jak inne jednostki ŻW – wykonuje czynności w trzech podstawowych obszarach: dochodzeniowo-śledczym, prewencyjnym i operacyjno-rozpoznawczym. Aktualnie główny wysiłek jest skierowany na przeciwdziałanie narkomanii, korupcji oraz innym negatywnym zjawiskom społecznym i gospodarczym, obecnym w Siłach Zbrojnych RP. Z uwagi na obecność Centrum Szkolenia Sił Połączonych NATO (JFTC) w Bydgoszczy ogrom wysiłku przedstawicieli Oddziału kierowany jest w zabezpieczenie delegacji zagranicznych odwiedzających Centrum i czynności profilaktyczne z tym związane.


Oddział aktywnie współpracuje z innymi służbami mundurowymi, zwłaszcza z policją, z którą wspólnie czuwa nad bezpieczeństwem pieszych i kierowców na drogach Pomorza i Kujaw. Tradycją stały się takie przedsięwzięcia jak akcja „Znicz” czy „Zielone jabłuszko”. Z kolei wśród nietypowych działań Placówki ŻW w Toruniu znalazła się współpraca ze służbami porządkowymi i sanitarnymi podczas zagrożenia epidemią ptasiej grypy w roku 2006.


Żandarmi z Bydgoszczy są otwarci na współpracą z partnerami z zagranicznych policji wojskowych. W roku 2000 nawiązali kontakty z 801 Batalionem Fejdjager w Neubrandenburgu. Jeszcze wcześniej, bo w 1997 roku, współpracę z francuskimi i niemieckimi partnerami rozpoczęła PŻW Toruń.


Żandarmi z Oddziału ŻW w Bydgoszczy biorą czynny udział w misjach pokojowych ONZ, NATO, UE. Aktualnie obecni są w Polskich Kontyngentach Wojskowych w Iraku, Libanie i Kosowie.


Bydgoskie szkarłatne berety aktywnie działają na rzecz społeczności lokalnej. Szczególnie intensywną współpracę prowadzą ze Szkołą Podstawową nr 5 im. ppłk. Stanisława Sitka w Grudziądzu, która jest szkoła patronacką żandarmerii.

sharp lynx
EGF
NATO MNMPBAT
MPCOE
NSPCOE
ŻW na facebooku
Klub Żandarmerii Wojskowej
Żandarmski Klub Motocyklowy