ZW BIP
Misje zagraniczne
Czwartek, 5 kwietnia 2018 r.
Change version

Misje pokojowe i stabilizacyjne


Od czasu powstania Żandarmerii Wojskowej w 1990 roku żandarmi nieprzerwanie pełnią służbę w misjach i operacjach poza granicami państwa - początkowo pod auspicjami Organizacji Narodów Zjednoczonych, później NATO i Unii Europejskiej. Żandarmi pełnią służbę na stanowiskach w dowództwach Polskich Kontyngentów Wojskowych, w strukturach wielonarodowych pododdziałów policji wojskowej oraz jako jednolite, zwarte pododdziały w składzie kompanii manewrowych wykonując zadania w podporządkowaniu narodowym, bądź w składzie pododdziałów wielonarodowych. Żandarmeria Wojskowa w misjach i operacjach poza granicami państwa realizuje przede wszystkim zadania wynikające z zapisów zawartych w Ustawie z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych, do których zaliczyć można między innymi:

 • zapobieganie przestępstwom i wykroczeniom oraz ujawnianie i ściganie karne sprawców przestępstw i wykroczeń,
 • zapewnienie przestrzegania dyscypliny wojskowej oraz prawa miejscowego przez żołnierzy uczestniczących w danej misji,
 • kontrola ruchu drogowego, rozpoznanie warunków drogowych i informowanie o zagrożeniach,
 • konwojowanie transportów,
 • ochrona VIP.

Żołnierze Żandarmerii Wojskowej z Oddziałów Specjalnych ŻW, ze względu na ich wyposażenie oraz wyszkolenie przygotowani są do realizacji zadań w rejonie misji w zakresie:

 • zapewnienia kontroli rejonu działania kontyngentu poprzez między innymi patrolowanie, rozpoznanie i monitorowanie sytuacji lokalnej,
 • szkolenia lokalnych sił policyjnych,
 • prowadzenia działań interwencyjnych,
 • konwojowania i ochrony ładunków specjalnych,
 • zapewnienia ochrony specjalnej VIP,
 • kontroli osób, miejsc i obiektów.

Obecnie żołnierze Żandarmerii Wojskowej uczestniczą w następujących misjach i operacjach poza granicami państwa:

 

1. Misje NATO

 

Islamskie Państwo Afganistanu

Żandarmi od 2002 roku uczestniczyli w operacji antyterrorystycznej Enduring Freedom, w ramach kontyngentu, który był odpowiedzialny za rozminowanie rejonu bazy i terenu przyległego, prowadzenie rozpoznania chemicznego i patrolowanie rejonu odpowiedzialności.

Od kwietnia 2007 roku Polski Kontyngent Wojskowy (PKW Afganistan) pełni służbę w rejonie misji w ramach Międzynarodowych Sił Wspierania Bezpieczeństwa w Islamskim Państwie Afganistanu. Żołnierze Żandarmerii Wojskowej pełnią tam służbę w ramach Wydziału ŻW oraz Operacyjnych Zespołów Doradczo-Łącznikowych ds. Policji doradzając i szkoląc funkcjonariuszy afgańskiej policji. Ponadto komponent ŻW PKW Afganistan realizuje ustawowe zadania związane z utrzymaniem porządku i dyscypliny w rejonie operacji.

 

Kosowo

Zadania Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Kosowie (PKW KFOR) polegają na udzielaniu pomocy humanitarnej, egzekwowaniu przestrzegania prawa i porządku publicznego oraz na stwarzaniu warunków do przejęcia tych zadań przez organy władzy lokalnej. Polski Kontyngent Wojskowy pełni mandat w regionie od 1999 roku, a od 2000 roku polscy żołnierze stanowią znaczącą część Batalionu Polsko-Ukraińskiego, wykonującego zadania operacyjne. W ramach PKW KFOR służbę pełniło dotychczas około 60 żołnierzy Żandarmerii Wojskowej. Obecnie w rejonie misji służbę pełni 4 żołnierzy Żandarmerii Wojskowej w tym jeden w Dowództwie Operacji (Macedonia), jeden w Dowództwie Sił (Prisztina) i dwóch w składzie polsko-ukraińskiego batalionu stacjonującego w amerykańskiej bazie Camp Bondsteel.

 

2. Misje Unii Europejskiej

 

Bośnia i Hercegowina

Polski Kontyngent Wojskowy w składzie sił operacji Unii Europejskiej (PKW EUFOR) (wcześniej w ramach misji NATO - IFOR i SFOR) od 1995 roku realizuje zadania polegające na nadzorowaniu działalności militarnej byłych stron konfliktu, monitorowaniu szkolenia, przemieszczania sprzętu stron konfliktu oraz inspekcji składów broni i amunicji. Od lipca 2006 r. Żandarmeria Wojskowa, wspólnie z Wojskami Lądowymi, tworzy kompanię manewrową, która od kwietnia 2007 r. weszła w skład batalionu hiszpańsko-polskiego. W misji sił Unii Europejskiej służbę pełniło dotąd około 500 żołnierzy Żandarmerii Wojskowej. Obecnie w rejonie misji przebywa 74 żandarmów.

 

Republika Środkowoafrykańska

Żołnierze Żandarmerii Wojskowej są elementem komponentu Europejskich Sił Żandarmerii EUROGENDFOR (ang. European Gendarmerie Force).
Podstawowym zadaniem komponentu Żandarmerii Wojskowej jest zapewnienie przestrzegania prawa i porządku publicznego w rejonie odpowiedzialności. Działania sił policyjnych o statusie wojskowym są niezbędne, aby zapoczątkować proces przywracania ładu i porządku publicznego w tym ogarniętym działaniami rebeliantów, krwawymi konfliktami plemiennymi i zwykłą przestępczością państwie.
Polscy żandarmi, współdziałając z żołnierzami innych krajów, zapewniają zewnętrzną ochronę obozu uchodźców w stolicy kraju – Bangui. Ponadto biorą udział w stworzeniu odpowiednich warunków do organizacji niezbędnej w tym rejonie pomocy humanitarnej. Ich stała obecność przyczynia się do zwiększenia poczucia bezpieczeństwa lokalnej ludności.

sharp lynx
EGF
NATO MNMPBAT
MPCOE
NSPCOE
ŻW na facebooku
Klub Żandarmerii Wojskowej
Żandarmski Klub Motocyklowy